สเปรย์กำจัดแมลง

fly insecticide spray, household insecticide spray, ยาฆ่าแมลงสเปรย์ฉีดสเปรย์ยาฆ่าแมลง.