สเปรย์กำจัดแมลง

สเปรย์ยาฆ่าแมลงบินสเปรย์ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือน, household insecticide spray, ยาฆ่าแมลงสเปรย์ฉีดสเปรย์ยาฆ่าแมลง, สเปรย์ฆ่าแมลงสเปรย์ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง.