แป้งน้ำเย็น

cold water soluble starch, ผงแป้งที่ละลายน้ำได้, แป้งละลายน้ำละลายน้ำได้ในน้ำเย็น.