สเปรย์สตาร์ไลท์

สเปรย์เหล็กสเปรย์, สเปรย์ฉีดน้ำ, สเปรย์ฉีดแป้ง.