ขดลวดยุงจากโรงงาน

มุ้งลวดยุง, coil mosquito repellent, ยุงยับยั้งม้วนยุงป้องกันยุง.